సుధా ఫోటో స్టూడియో యజమాని మృతి…

1
1834

మచిలీపట్నం విజయవాడ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో బందరు నాగపోతరావు సెంటర్ లో గల సుధా ఫోటో స్టూడియో యజమాని మృతి..

1 COMMENT

Leave a Reply