పామర్రు లో ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ…

0
742

పామర్రు లో ఒకే కుటుంబంలోని ముగ్గురికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ…

కర్నూలుజిల్లా చాగలమర్రి లోని ఓ శుభకార్యానికి వెళ్లిన తల్లిదండ్రులు, కుమారుడు..

ఎయిర్ పోర్టు లో కరోనా పరీక్షలు..

Leave a Reply