రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు డోర్ డెలివరీ సౌకర్యం…

0
1497

రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో ప్రజలకు కావలసిన పాలు మందులు నిత్యావసర సరుకులు డోర్ డెలివరీ కొరకు
క్రింద తెలుపబడిన ఫోన్ నెంబర్ ను సంప్రదించవచ్చు
మచిలీపట్నం నగర పాలక సంస్థ వారు తెలియజేయడం జరిగింది..

Leave a Reply