మచిలీపట్నం నగరపాలక సంస్థ వార్డుల విభజన 42.వార్డులను 50.వార్డులుగా విభజించి వాటి హద్దులను తెలియచేస్తూ విడుదల చేసిన ప్రాథమిక ప్రకటన ! Courtesy:Sakshi

0
996

Leave a Reply