జిల్లా గ్రంధాలయం వార్షికోత్సవాలు సందర్భంగా 14/11/19 నుండి 17/11/19 వరకు చిత్రలేఖనం,పాటలు,పద్యాల పోటీలు,ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించనున్నారు.

0
833

Leave a Reply