కృష్ణ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతిగా ఆచార్య కేబీ చంద్రశేఖర్…

0
773

కృష్ణ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతిగా ఆచార్య కేబీ చంద్రశేఖర్ శుక్రవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

Leave a Reply