10వ తరగతి పరీక్షలకు సమాయత్తం అవుతున్న అధికారులు..

0
293

ప్రతి రూమ్ లో కేవలం 12 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే.

విద్యార్థి విద్యార్షికి దూరం 6అడుగుల దూరం.

సామాజిక దూరం పాటిస్తూ పరీక్షల నిర్వహణ.

సెంటర్ లు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

Leave a Reply