హెల్పింగ్ డాక్టర్….

0
172

*జిల్లాలోని ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్..లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ లలిత షిర్డీశ గారు ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు,అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times *10AM TO 11 AM*
*6 PM TO 7 PM*
*Cell Number* 7093420663
†*********************************

*🙏🙏*హెల్పింగ్* 🙏🙏

*జిల్లాలో ప్రముఖ కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ పి.ఎల్.రావు గారు ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు, అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times

*10 AM TO 1 PM*
*7 PM TO 8 PM*

*Cell Number* 9440576817
**********************************

*హెల్పింగ్*

*దంత సమస్యలు ఉన్నవారు ప్రముఖ దంత వైద్యులు హరి కృష్ణా రెడ్డి గారు ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు, అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times *10 AM TO 2 PM*


*Cell Number* 8885333222
**********************************

*🙏🙏*హెల్పింగ్* 🙏🙏

*ప్రముఖ CHEST AND GENERAL PHYSCIAN డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు, అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times

*10 AM TO 1 PM*

*Cell Number* 9581375115
**********************************

*హెల్పింగ్*

*జిల్లాలో ప్రముఖ ఆర్తో పెడిక్ డాక్టర్ అశ్విన్ కుమార్ గారు ( సాధన ఆర్తో పెడిక్ హాస్పిటల్) ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు, అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times *10 AM TO 2 PM*


*Cell Number* 99084 46788
**********************************

*హెల్పింగ్*

*జిల్లాలో ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ (మానసిక సమస్యలు) డాక్టర్ సురేష్ బాబు గారు ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు, అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times *9AM TO 1 PM*
*3PM TO 9 PM*

*Cell Number* 9346708090
**********************************

*హెల్పింగ్*

*చర్మ సమస్యలు ఉన్నవారు ప్రముఖ చర్మ వ్యాధులు వైద్యులు డాక్టర్ బి.కృష్ణ మూర్తి గారు ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు, అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times *9AM TO 1 PM*
*3PM TO 9 PM*

*Cell Number* 9440411588
**********************************

*హెల్పింగ్*

*జిల్లాలో ప్రముఖ జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు ఉచితంగా ఫోన్లో తమ సలహాలు, అవసరమైన మందులు చెప్పటానికి ముందుకు వచ్చారు*

Times *9AM TO 1 PM*
*3PM TO 9 PM*

*Cell Number* 9246427333

Leave a Reply