నాగ నీరాజకు చేయూత…

0
417

బైపాస్ రోడ్ టెంపుల్ కాలనీలో ఉంటున్న నాగ నీరాజ రేపు జరగబోయే సౌత్ ఏషియన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రీడల్లో పాల్గొనడానికి నేపాల్ వెళ్తున్న సందర్భంగా ఆ పాపని ఆశీర్వదిస్తూ తన ఖర్చుల కోసం పది వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందజేసిన మచిలీపట్నం జనసేన పార్టీ ఇన్చార్జ్ బండి రామకృష్ణ గారు.

Leave a Reply